ไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller ไม่รองรับการใช้งานใน Windows XP * หรือ Windows Vista *

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005506

24/02/2017

ไม่รองรับไดรเวอร์ Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller ใน Windows * XP หรือ Windows * Vista สำหรับระบบปฏิบัติการเหล่านี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า BIOS ของคุณมีโหมด xHCI ที่ตั้งเป็น auto หรือ อัจฉริยะอัตโนมัติ ขั้นตอนนี้จะกำหนดค่าพอร์ต USB ๓.๐อีกครั้งเพื่อทำงานเป็นพอร์ต USB ๒.๐โดยใช้ไดรเวอร์ Windows * EHCI แบบเนทีฟ