อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS สำหรับ Intel® Desktop Boards

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005476

03/02/2020

โปรแกรมติดตั้ง BIOS สามารถใช้เพื่อดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ได้ ในการเข้าถึงการตั้งค่าให้กดปุ่ม F2 หลังจากที่ใช้พลังงานในการทดสอบตัวเอง (POST) หน่วยความจำเริ่มต้นและก่อนเริ่มระบบปฏิบัติการเริ่มต้น

หมาย เหตุการปรากฏตัวของการตั้งค่า BIOS จำนวนมากขึ้นอยู่กับรุ่นบอร์ดของคุณส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งและเวอร์ชัน BIOS ชื่อเมนู BIOS สามารถแตกต่างกันได้

หากมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS (ปัญหาประสิทธิภาพต่ำหรือไม่เป็นระยะๆ) ให้รีเซ็ตบอร์ดเดสก์ทอปเป็นค่าเริ่มต้นด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในระหว่างการบูตให้ป้อนการตั้งค่า BIOS โดยการกดF2
  2. กด F9 เพื่อตั้งค่าเริ่มต้น
  3. กด F10 เพื่อบันทึกและออก

หากระบบล็อคหรือจะไม่เริ่มระบบหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ให้เริ่มการกู้คืน BIOS ตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำสำหรับการอัปเดต bios ในการกู้คืน

การตั้งค่า BIOS เวอร์ชันอภิธานศัพท์ 19 (PDF)icon

อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS ล่าสุดคือเวอร์ชัน19และมีการตั้งค่า BIOS สำหรับบอร์ดเดสก์ทอปจัดส่งในขณะนี้

ชื่อไฟล์: BIOSGlossary_v19. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๐๗ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๒
เวอร์ชั่น:19

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

เวอร์ชัน13

อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS รุ่นที่13เป็นอภิธานศัพท์ที่เก็บถาวรซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับบอร์ดเดสก์ท็อปที่ยกเลิกการผลิตและรุ่นเก่า

การตั้งค่า BIOS อภิธานศัพท์เวอร์ชั่น13
การตั้งค่า BIOS อภิธานศัพท์ฉบับที่13—ตามตัวอักษรการตั้งค่า BIOS อภิธานศัพท์รุ่นที่13—ตัวอักษร (PDF)icon
ชื่อไฟล์: BIOSGlossaryAlpha_v13. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๐๓ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๙
การตั้งค่า BIOS อภิธานศัพท์รุ่นที่13—โดยเรียงตามเมนูการตั้งค่า BIOS อภิธานศัพท์รุ่นที่13—โดยเรียงตามเมนู (PDF)icon
ชื่อไฟล์: BIOSGlossaryByMenu_v13. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๘๙ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๙