ไดร์ฟ Intel® Solid State รุ่นใดที่เหมาะสมสำหรับฉัน

number 1

What type of customer are you (select one below)?

Data Center

Professional

Consumer

ssd selector
 number 2

What form factor do you need?

2.5" form factor

mSATA form factor

M.2 form factor

 number 2

What form factor do you need?

2.5" form factor

mSATA form factor

M.2 form factor

 number 2

What form factor do you need?

2.5", 1.8", and M.2

Add-in Card
(PCI Express*)

divider divider triangle

We recommend the following drives for your system type:

Drive Form factor Capacity (GB) Performance specs (up to)1,2 Technologies3
Intel® SSD 540s Series 2.5-inch and M.2 120 / 180 / 240 / 360 / 480 / 1000 78,000 IOPS / 560 MB/s Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, 256 bit AES Encryption
Intel® SSD 750 Series U.2 2.5-inch x 15 mm and HHHL AIC 400 / 1.2 TB 440,000 IOPS / 2.4 GB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory, Intel® Rapid Storage Technology
Intel® SSD 730 Series 2.5-inch 240 / 480 89,000 IOPS / 550 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory, Intel® Rapid Storage Technology
Intel® SSD 535 Series 2.5-inch and M.2 120 / 180 / 240 / 360 / 480 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory
Intel® SSD 530 Series 2.5-inch, mSATA, and M.2 80 / 120 / 180 / 240 / 360 / 480 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory
Drive Form factor Capacity (GB) Performance specs (up to)1,2 Technologies3
Intel® SSD 530 Series mSATA 80 / 120 / 180 / 240 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory
Intel® SSD 525 Series mSATA 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 80,000 IOPS / 550 MB/s 25nm  Intel® NAND Flash Memory, Advanced Encryption Standard
Drive Form factor Capacity (GB) Performance specs (up to)1,2 Technologies3
Intel® SSD 600p Series M.2 (80mm) 128 / 256 / 512 / 1024 155,000 IOPS / 1,800 MB/s Intel® 3D NAND, Hardware-based AES-256 Encryption, PCIe* 3.0x4, NVMe* Interface
Intel® SSD 540s Series 2.5-inch and M.2 (80mm) 120 / 180 / 240 / 360 / 480 / 1000 78,000 IOPS / 560 MB/s Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, 256 bit AES Encryption
Intel® SSD 535 Series 2.5-inch and M.2 120 / 180 / 240 / 360 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory
Intel® SSD 530 Series 2.5-inch, mSATA, and M.2 80 / 120 / 180 / 360 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory
Drive Form factor Capacity (GB) Performance specs (up to)1,2 Technologies3
Intel® SSD Pro 5400s Series 2.5-inch and M.2 120 / 180 / 240 / 360 / 480 / 1000 72,000 IOPS / 560 MB/s Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, 256 bit AES Encryption
Intel® SSD DC S3500 Series 1.8-inch, 2.5-inch, and M.2 80 / 120 / 160 / 240 / 300 / 480 / 600 / 800 75,000 IOPS / 500 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory, lifetime endurance up to 450TB writes; 50µs typical latency; full end-to-end data protection, enhanced power-loss data protection, 3rd generation Intel® controller
Intel® SSD Pro 2500 Series 2.5-inch and M.2 120 / 180 / 240 / 360 / 480 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory, Intel® Stable Image Platform Program; Trusted Computing Group Opal* protocols; 256-bit AES encryption; advanced low power modes with DevSleep* support and Intel® SSD Pro Administrator Tool
Intel® SSD Pro 1500 Series 2.5-inch and M.2 80 / 120 / 180 / 240 / 360 / 480 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory, Intel® Stable Image Platform Program; Trusted Computing Group Opal* protocols; 256-bit AES encryption; advanced low power modes with DevSleep* support
Drive Form factor Capacity (GB) Performance specs (up to)1,2 Technologies3
Intel® SSD 530 Series mSATA 80 / 120 / 180 / 360 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory
Drive Form factor Capacity (GB) Performance specs (up to)1,2 Technologies3
Intel® SSD Pro 6000p Series M.2 (80mm) 128 / 256 / 512 / 1024 155,000 IOPS / 1,800 MB/s Intel® 3D NAND, Hardware-based AES-256 Encryption, Intel® Remote Secure Erase, Opal 2.0 and eDrive support
Intel® SSD Pro 5400s Series 2.5-inch and M.2 (80mm) 120 / 180 / 240 / 360 / 480 / 1000 72,000 IOPS / 560 MB/s Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, 256 bit AES Encryption
Intel® SSD Pro 2500 Series 2.5-inch, M.2 (80mm), and M.2 (60mm)) 180 / 240 / 360 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory, Intel® Stable Image Platform Program; Trusted Computing Group Opal* protocols; 256-bit AES encryption; advanced low power modes with DevSleep* support and Intel® SSD Pro Administrator Tool
Intel® SSD Pro 1500 Series 2.5-inch and M.2 (80mm) 80 / 120 / 180 / 240 / 360 80,000 IOPS / 540 MB/s 20nm Intel® NAND Flash Memory, Intel® Stable Image Platform Program; Trusted Computing Group Opal* protocols; 256-bit AES encryption; advanced low power modes with DevSleep* support
Drive Form factor Capacity (GB) Performance specs (up to)1,2 Technologies3
Intel® SSD DC P4600 Series U.2 2.5-inch and HHHL AIC 1.6 / 2 / 3.2 / 4 TB 695,000IOPS / 3,290 MB/S Intel® 3D NAND, Enhanced Power Loss Data Protection, Hardware-based AES-256 Encryption, High Endurance Technology, Temperature Monitoring and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® SSD DC P4500 Series U.2 2.5-inch and HHHL AIC 1 / 2 / 4 TB 710,000 IOPS / 3,200 MB/S Intel® 3D NAND, Enhanced Power Loss Data Protection, Hardware-based AES-256 Encryption, Temperature Monitoring and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® SSD DC P3520 Series U.2 2.5-inch, PCIe* 3 x4 low profile AIC (HHHL) 450 / 1.2 TB / 2 TB 375,000 IOPS / 1,700 MB/s 3D NAND, Enhanced Power Loss Data Protection, Hardware-based AES-256 Encryption, Temperature Monitor and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® SSD DC S3520 Series 2.5-inch 150 / 240 / 480 / 760 / 800 / 960 / 1.2 TB / 1.6 TB 67,500 IOPS / 450 MB/s 3D NAND, Enhanced Power Loss Data Protection, Hardware-based AES-256 Encryption, Temperature Monitoring and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® SSD DC D3700 Series U.2 2.5-inch 800 / 1.6 TB 470,000 IOPS / 2,100 MB/s Enhanced Power Loss Data Protection, High Endurance Technology (HET), Temperature Monitor and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® SSD DC D3600 Series U.2 2.5-inch 1 TB / 2 TB 470,000 IOPS / 2,100 MB/s Enhanced Power Loss Data Protection, High Endurance Technology (HET), Temperature Monitor and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® SSD DC P3100 Series M.2 128 / 256 / 512 / 1 TB 114,000 IOPS / 1,800 MB/s 3D NAND, Hardware-based AES-256 Encryption
Intel® SSD DC S3100 Series 2.5-inch 120 / 240 / 480 / 1 TB 59,000 IOPS / 535 MB/s 256 bit AES Encryption, Temperature Monitor and Logging
Intel® SSD DC P3700 Series U.2 2.5-inch and HHHL AIC 400 / 800 / 1.6 TB / 2.0 TB 460,000 / 175,000 25nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Advanced Encryption Standard
Intel® SSD DC P3600 Series U.2 2.5-inch and HHHL AIC 400 / 800 / 1.2 TB / 1.6 TB / 2.0 TB 450,000 / 56,000 25nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Advanced Encryption Standard
Intel® SSD DC P3500 Series 2.5-inch and HHHL AIC 400 / 1.2 TB / 2.0 TB /
1.2 TB
430,000 / 28,000 20nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology
Intel® SSD DC S3710 Series 2.5-inch 200 / 400 / 800 /
1.2 TB
85,000 / 45,000 20nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Advanced Encryption Standard
Intel® SSD DC S3700 Series 1.8-inch and 2.5-inch 100 / 200 / 400 / 800 75,000 / 36,000 25nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Advanced Encryption Standard
Intel® SSD DC P3100 Series M.2 128 / 256 / 512 / 1 TB 114,000 IOPS / 1,800 MB/s Hardware-based AES-256 Encryption
Advanced Encryption Standard
Intel® SSD DC S3610 Series 1.8-inch and 2.5-inch 200 / 400 / 480 / 800 / 1.2 TB /
1.6 TB
84,000 / 28,000 25nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Advanced Encryption Standard
Intel® SSD DC S3510 Series 2.5-inch 80 / 120 / 240 / 480 / 800 / 1.2 TB / 1.6 TB 68,000 / 20,000 16nm Intel® NAND Flash Memory, Standard Endurance Technology, SMART commands
Intel® SSD DC S3500 Series 1.8-inch, 2.5-inch, and M.2 80 / 120 / 160 / 240 / 300 / 340 / 400 / 480 / 600 / 800 / 1.2 TB /
1.6 TB
75,000 / 14,600 20nm Intel® NAND Flash Memory, SSD Controller Technology, SMART commands
Drive Form factor Capacity (GB) Performance specs (up to)1,2 Technologies3
Intel® SSD DC P4600 Series U.2 2.5-inch and HHHL AIC 1.6 / 2 / 3.2 / 4 TB 695,000IOPS / 3,290 MB/S Intel® 3D NAND, Enhanced Power Loss Data Protection, Hardware-based AES-256 Encryption, High Endurance Technology, Temperature Monitoring and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® SSD DC P4500 Series U.2 2.5-inch and HHHL AIC 1 / 2 / 4 TB 710,000 IOPS / 3,200 MB/S Intel® 3D NAND, Enhanced Power Loss Data Protection, Hardware-based AES-256 Encryption, Temperature Monitoring and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series HHHL AIC 375 GB 550,000 IOPS / 2,2400 MB/s Intel® Optane™ Technology, Intel® Memory Drive Technology, End-to-End Data protection, Hardware-based AES-256 Encryption, Enhanced Power Loss Data Protection, Uncorrectable Bit Error Rate (UBER), SMART monitoring (in-band)
Intel® SSD DC P3520 Series U.2 2.5-inch, PCIe* 3.0x4 low profile AIC (HHHL) 450 / 1.2 TB / 2 TB 375,000 IOPS / 1,700 MB/s Intel® 3D NAND, Enhanced Power Loss Data Protection, Hardware-based AES-256 Encryption, Temperature Monitor and Logging, End-to-End Data Protection
Intel® SSD DC P3608 Series HHHL AIC 1.6 TB / 3.2.TB / 4.0 TB 850,000 / 150,000 20nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Enhanced Power Loss Management, End-to-end data protection, Dual NVMe Controller
Intel® SSD DC P3700 Series 2.5-inch and HHHL AIC 400 / 800 / 1.6 TB / 2.0 TB 460,000 / 175,000 25nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Advanced Encryption Standard
Intel® SSD DC P3600 Series 2.5-inch and HHHL AIC 400 / 800 / 1.2 TB / 1.6 TB / 2.0 TB 450,000 / 56,000 25nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Advanced Encryption Standard
Intel® SSD DC P3500 Series 2.5-inch and HHHL AIC 400 / 1.2 TB / 2.0 TB 430,000 / 28,000 25nm Intel® NAND MLC Flash Memory with High Endurance Technology, Advanced Encryption Standard
  1. Performance measured using IOMeter* with Queue Depth 32. Measurements are performed on 8 GB of logical block address (LBA) range on a full SSD.
  2. Random 4 KB read/write performance using an out-of-the-box SSD.
  3. Based on the Intel® Solid State Drive product specification. See product page for more information.

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ใช้แขนกลในการเคลื่อนหัวอ่านเพื่ออ่านข้อมูลจากจานที่หมุน ในทางกลับกันไดรฟ์ Solid-State (SSD) ไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว นอกจากนั้น SSD ยังใช้หน่วยความจำถาวร ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะไม่ถูก “ลืม” เมื่อปิดหน่วยความจำ ดังนั้น หากคุณต้องการที่จัดเก็บข้อมูลที่เป็นผู้นำตลาดด้านประสิทธิภาพ ความเสถียร และสมรรถนะ ทำให้ SSD นั้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ

เลือกซื้อเดี๋ยวนี้