ปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูล

ส่งมอบโซลูชันมูลค่าเพิ่มให้คุณได้รวดเร็วกว่าที่คุณคิดว่าจะเป็นไปได้เพียงแค่ “shifting left” เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ของ Intel®

Shift Left กับ Intel

พันธมิตรด้านระบบนิเวศน์ของเราพัฒนา Shift Left ร่วมกับ Intel ด้วยการประสานความร่วมมือทางวิศวกรรมสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน วิศวกรที่พัฒนาเฟิร์มแวร์ BIOS ไดร์เวอร์ คอมไพเลอร์และเครื่องมือไม่ใช่แค่เพียงผู้ใช้ปลายทางอีกต่อไป แต่พวกเขาคือพันธมิตรของเรา

ใช้ Simics* ในการสร้างและรันซอฟต์แวร์ก่อนเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ในตลาด และใช้เทคโนโลยี Intel® CoFluent™ และ Intel® Docea™ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ พลัง และความร้อนของโซลูชันที่ดีที่สุด

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การสร้างโมเดลของ Intel ›

พัฒนา ทดสอบและยกระดับประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ของ Intel®

เครื่องมือ ไลบรารีและแหล่งข้อมูลซอฟต์แวร์ของ Intel® ช่วยให้คุณพัฒนาจาก edge ไปสู่ cloud ทำได้ง่ายขึ้น พร้อมกับเชื่อมต่อโซลูชันของคุณเข้ากับความสามารถของฮาร์ดแวร์ของ Intel® เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของ AI ป้องกันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อมต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและอีกมากมาย

ดาวน์โหลดเครื่องมือและไลบรารีซอฟต์แวร์ของ Intel® ›

ทดสอบการใช้งานจริงของเวิร์คโหลดของคุณใน Intel® DevCloud ›

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

วิศวกรซอฟต์แวร์ของ Intel® หลายพันคนร่วมกันตรวจสอบให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส มอบประสิทธิภาพระดับชั้นแนวหน้าในอุตสาหกรรม ความสามารถในการปรับขยาย การประหยัดพลังงานและความปลอดภัยสูงสุดบนแพลตฟอร์มของ Intel

ในฐานะผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมต้นทางชั้นแนวหน้าของระบบปฏิบัติการ Linux* kernel ทำให้ Intel ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการโอเพ่นซอร์สบนแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ทุกประเภทและโมเดลการใช้งานเสมือนจริง

เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สของ Intel