คำอธิบายทรานซิสเตอร์ 14 nm—ที่เป็นไปตามกฎของ Moore

Mark Bohr จาก Intel กล่าวถึงกระบวนการทรานซิสเตอร์ขนาด 14 nm ใหม่ และเรื่องการออกแบบ Tri-Gate ที่ได้รับการปรับปรุงว่าช่วยยกระดับประสบการณ์การประมวลผลได้อย่างไร