รุ่น Tick-Tock ผ่านกาลเวลาหลายปี

เทคโนโลยีกระบวนการผลิต

สถาปัตยกรรมไมโคร

ด้วยการเป็นไปตามรุ่นนี้ Intel ยังคงนำเสนอนวัตกรรมในเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและสถาปัตยกรรมไมโครอย่างต่อเนื่อง ตามจังหวะของ “Tick” และ “Tock”