กฎของ Moore ที่ดำเนินต่อไป —เส้นทางสู่ 14 nm

งานนำเสนอ: ผู้นำกลุ่มวิศวกรกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาด 14 nm วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาหลายปี และสถาปัตยกรรมไมโครใหม่