PasswordWin Challenge

ตรวจสอบ เปลี่ยน แบ่งปัน อัพเกรดรหัสผ่านของคุณ และเปลี่ยนจากรหัสผ่านที่เจาะได้ง่ายให้เป็นรหัสผ่านที่เจาะได้ยาก
http://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/security/mobile-security.html

คุณเป็นผู้ที่มีความระมัดระวัง คาดเข็มขัด คุณหันมองซ้ายและขวาก่อนข้ามถนน คุณรับประทานวิตามินเสมอ แต่เมื่อพูดถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยดิจิตอล เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้ระมัดระวังเรื่องนี้เพียงพอ ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ที่คุณอาจใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับทั้ง Amazon, Gmail, ธนาคาร, eBay ซึ่งคุณคงจะนึกออก

วิธีแก้ปัญหานั้นแสนง่าย นั่นก็คือเพียงเปลี่ยนนิสัย เพียงเวลาห้านาที ก็สามารถแก้ปัญหานับหลายชั่วโมงที่จะเกิดขึ้นได้ และประหยัดเงินนับร้อย หรือนับพันดอลลาร์ในระยะยาว ลงมือทำเลย: เปลี่ยนรหัสผ่าน รักษาให้สิ่งที่เป็นของคุณคงอยู่เป็นของคุณอย่างแท้จริง