เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยฮาร์ดแวร์

การรักษาความปลอดภัยที่สนับสนุนด้วยฮาร์ดแวร์ของ Intel ช่วยเร่งการปกป้องและเพิ่มความสามารถให้กับระบบนิเวศเพื่อการปกป้องจากภัยคุกคามไซเบอร์สมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้น