การร้องขอถูกปฏิเสธ - การเป็นสมาชิกไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

สถานะสมาชิกในโปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® ของคุณถูกปิดใช้งานแล้ว

บันทึกของเราพบว่าสถานะสมาชิกในโปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® ของคุณถูกปิดใช้งานแล้ว

หากคุณคิดว่าคุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากความผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel ›