โซลูชัน Intel® Select สำหรับ Virtual Radio Access Network (vRAN)

โซลูชัน Intel® Select สำหรับ vRAN นำเสนอแนวทางการปรับใช้งานที่สอดคล้องแก่ผู้ให้บริการ พร้อมด้วยชุดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วที่สร้างขึ้นร่วมกับผู้นำอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง โซลูชันนี้นำเสนอสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการสามสภาพแวดล้อมให้เลือก: Red Hat, Wind River หรือ VMware

ดู vRAN ในข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน Red Hat ›

ดู vRAN ในข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน VMware ›

ดู vRAN ในข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน Wind River ›

โซลูชัน Intel® Select Solutions สำหรับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ vRAN Base และ Plus

ส่วนประกอบ โซลูชัน Intel® Select สำหรับฮาร์ดแวร์กำหนดค่า vRAN Base โซลูชัน Intel® Select สำหรับฮาร์ดแวร์กำหนดค่า vRAN Plus
CPU

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318N เจนเนอเรชั่น 3

(หนึ่งซ็อกเก็ต, 20 คอร์) หรือ SKU ที่สูงกว่า

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N เจนเนอเรชั่น 3

(หนึ่งซ็อกเก็ต, 32 คอร์) หรือ SKU ที่สูงกว่า

หน่วยความจำ 128 GB (แนะนำ 16 GB DIMM/ช่องสัญญาณ)
Intel® Ethernet Controller: E810-CAM2 หรือ CAM1 based NIC 1 ตัวสำหรับอัตรารับส่ง 100Gb/s: เช่น E810-XXVDA4 1 ตัวหรือ E810-CQDA2 1 ตัว E810-CAM2 หรือ CAM1 based NIC 2 ตัวสำหรับอัตรารับส่ง 200Gb/s: เช่น E810-XXVDA4 2 ตัวหรือ E810-2CQDA2 1 ตัว
การเพิ่มความเร็ว Intel® vRAN Dedicated Accelerator ACC100 Intel QAT 1 ตัว (ตัวเลือก)
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD/NVMe) 480 GB อย่างน้อย 2 ตัวสำหรับบูท (Intel® SSD, Intel® Optane™ SSD หรือเทียบเท่า M.2)