โซลูชัน Intel® Select สำหรับเครือข่ายการส่งมอบวิชวลคลาวด์

โซลูชัน Intel® Select สำหรับการออกแบบอ้างอิง Visual Cloud Delivery Network ให้ข้อมูลจำเพาะที่รวดเร็วในการสร้างและปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Content Delivery Network (CDN) เจนเนอเรชั่นถัดไปที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้

ดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน Visual Cloud Delivery Network v1 ›

ดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน Visual Cloud Delivery Network v2 ›

การกำหนดค่า Base และ Plus สำหรับโซลูชัน Intel® Select สำหรับ Visual Cloud Delivery Network v1

การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ (ขั้นต่ำ) สำหรับโซลูชัน Intel Select สำหรับ Visual Cloud Delivery Network v1

ส่วนประกอบ โซลูชัน Intel Select สำหรับเครือข่ายการส่งมอบวิชวลคลาวด์
การกำหนดค่า Base
โซลูชัน Intel Select สำหรับเครือข่ายการส่งมอบวิชวลคลาวด์ 
การกำหนดค่า Plus
โปรเซสเซอร์
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230 2 ตัว (2.1 GHz, 20 คอร์),
หรือโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230N (2.3 GHz, 20 คอร์),
หรือ Intel® Xeon® Gold 5218R (2.1 GHz, 20 คอร์) หรือ
SKU ที่สูงกว่า
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6252 2 ตัว (2.1 GHz, 24 คอร์),
หรือ Intel® Xeon® Gold 6248R (3.0 GHz, 24 คอร์) หรือ
SKU ที่สูงกว่า
DRAM และเทคโนโลยี Intel® Optane™ DC

ตัวเลือก 1: DRAM 384 GB

ตัวเลือก 2: DRAM 192 GB รวมหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel Optane DC 512 GB

ตัวเลือก 1: DRAM 384 GB รวมหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel Optane DC 1.0 TB

ตัวเลือก 2: DRAM 192 GB รวมหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel Optane 1.5 TB

ตัวเลือก 3: DRAM 384 GB รวม Intel Optane DC SSD ซีรีส์ P4800X 2 ตัว @ 750 GB

NICS
Intel® Ethernet Controller XXV710 พอร์ตคู่ 25GbE 2 ตัว
Intel Ethernet Controller XXV710 พอร์ตคู่ 25GbE 2 ตัว
Intel® QAT
การ์ดเสริม (AIC) Intel® QuickAssist Adapter 8960 (PCIe)
หรือ
ชิปเซ็ต Intel® C627 ที่ใช้ Intel QAT ที่รวมกับ PCIe ขั้นต่ำ x 8 uplink หรือ SKU ที่สูงกว่า
AIC ของ Intel® QuickAssist Adapter 8970 (PCIe) หรือ
ชิปเซ็ต Intel® C627 ที่ใช้ Intel QAT ที่รวมกับ PCIe ขั้นต่ำ x 16 uplink หรือ SKU ที่สูงกว่า

การ์ดเร่งความเร็วการแสดงผลภาพบนคลาวด์

ไม่เกี่ยวข้อง
Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) 2

Intel® 3D NAND

SSD

ศูนย์ข้อมูล Intel® SSD ซีรีส์ P4510 สำหรับ NVMe 2 ตัว @ 2.0 TB (สำหรับระบบปฏิบัติการและข้อมูลหลัก) และ
ศูนย์ข้อมูล Intel SSD ซีรีส์ P4510 สำหรับ NVMe 12 ตัว @ 4.0 TB (สำหรับเนื้อหา)

ศูนย์ข้อมูล Intel® SSD ซีรีส์ P4510 สำหรับ NVMe 4 ตัว @ 2.0 TB (สำหรับระบบปฏิบัติการและข้อมูลหลัก) และ
ศูนย์ข้อมูล Intel SSD ซีรีส์ P4510 สำหรับ NVMe 10 ตัว @ 8.0 TB (สำหรับเวิร์คโหลด VoD, IPCDN)

 

LAN บนเมนบอร์ด

pre-boot execution environment (PXE) ของพอร์ต 10 Gbps หรือ 25 Gbps 2 ตัว และการดำเนินการ การดูแลระบบและการจัดการ (OAM) และพอร์ต 1 Gbps หรือ10 Gbps สำหรับ NIC การจัดการ

พอร์ต 10 Gbps หรือ 25 Gbps 2 ตัวสำหรับ PXE และ OAM และพอร์ต 1 Gbps หรือ 10 Gbps สำหรับ NIC การจัดการ