โซลูชัน Intel® Select สำหรับปัญญาประดิษฐ์

ช่วยปรับปรุงราคา/ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดเวลาในการประเมินโครงสร้างพื้นฐานลงได้อย่างมาก

โซลูชัน Intel Select สำหรับการอนุมาน AI v2

  • ใช้การอนุมาน AI กับโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับประสิทธิภาพและได้รับการรับรองที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2