โซลูชัน Intel® Select สำหรับปัญญาประดิษฐ์

สร้างและใช้งานแอปพลิเคชัน AI ได้อย่างราบรื่นและครอบคลุมด้วยโซลูชันครบวงจรที่ปรับประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เพื่อมอบประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสุดควบคู่ไปกับการจัดการต้นทุนและการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

ค้นหาโซลูชันที่พร้อมใช้งานได้ทันที

เลือกโซลูชันที่มีอยู่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นร่วมกับพาร์ทเนอร์ OEM ที่สำคัญของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ ระบบและโซลูชัน และปรับการใช้งานให้สอดคล้องกัน

ผู้จำหน่ายโซลูชัน Intel® Select