โซลูชัน Intel® Select สำหรับปัญญาประดิษฐ์

ช่วยปรับปรุงราคา/ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดเวลาในการประเมินโครงสร้างพื้นฐานลงได้อย่างมาก

โซลูชัน Intel Select สำหรับการอนุมาน AI v2

  • ใช้การอนุมาน AI กับโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับประสิทธิภาพและได้รับการรับรองที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 2

BigDL ใน Apache Spark

  • เร่งและปรับการพัฒนาการเรียนรู้เชิงลึกและการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับประสิทธิภาพและได้รับการรับรองให้ง่ายขึ้น

Get your Intel Select Solution


Ask for Intel Select Solutions from participating OEM partners to help you accelerate your data center modernization journey.

Related Technologies and Products

Intel Xeon Scalable Processors

New Intel Xeon Scalable processors are workload optimized to support hybrid cloud infrastructures and the most high-demand applications. You can drive actionable insight, count on hardware-based security, and deploy dynamic service delivery.

Learn more

Intel® Solid State Drives for Data Centers

Eliminate bottlenecks with the best data center storage solutions. Modernize your infrastructure to keep up with the demands of digital business. Intel SSDs for the data center are optimized for performance, reliability, and endurance.

Learn more

Intel® Ethernet Products

Intel® Ethernet Network Adapters, Controllers, and Accessories enable agility within the data center to effectively deliver services efficiently and cost-effectively. Worldwide availability, exhaustive testing for compatibility, and 35 years of innovation have made Intel Ethernet products customer's choice for server network connectivity.

Learn more