โซลูชัน Intel Select สำหรับคลัสเตอร์ GBase 8a MPP

โซลูชัน Intel® Select สำหรับคลัสเตอร์ GBase 8a MPP สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งลดเวลาตอบสนองของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้ข้อมูลปริมาณมาก โซลูชันนี้มีเฉพาะในจีนเท่านั้น