โซลูชัน Intel® Select สำหรับการวิเคราะห์

รับข้อมูลเชิงลึกเร็วขึ้นด้วยสแต็กฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น โซลูชัน Intel® Select สำหรับ Analytics ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตาม SLA ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจระดับองค์กร