ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® RAID Adapter RSP3WD080E, 5 Pack

รหัสการสั่งซื้อ
RSP3WD080E

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994B
CCATS
NA
US HTS
8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

954495
PCN