ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Storage Module RMSP3JD160J, 5 Pack

รหัสการสั่งซื้อ
RMSP3JD160J

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994J
CCATS
NA
US HTS
8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

954490
PCN