ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G149950
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN

956965
PCN
985977
PCN