ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

BIOS Update [BNKBL357]

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® VCUST Tool