ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G160321
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

948776
PCN | MDDS