ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Solidigm™ Bootable Firmware Update Tool (Intel® branded NAND SSDs)

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) User Interface and Driver

Intel® SSD Firmware Update Tool

Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel® Optane™ Memory (8th and 9th Gen Platforms)

Intel® Optane™ Memory User Interface and Driver for System Acceleration