ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLLK7

947348
PCN | MDDS

SLLK8

947349
PCN | MDDS