ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® – Windows* DCH

Intel® Graphics - BETA Windows* DCH Drivers

ไดรเวอร์กราฟิก intel® สําหรับ Windows * [15.45]