ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Linux*

Windows* Driver for Intel RAID Modules RMS3VC160 and Intel RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008

แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 และ Intel® RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008