ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Linux*

Windows* Driver for Intel RAID Modules RMS3VC160 and Intel RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008