ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® – ไดรเวอร์ Windows* DCH

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows® 10 DCH

Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows* [15.45]

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ Windows® 10 DCH (เก็บถาวร)