ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows* [15.40]

ไดรเวอร์การผลิตกราฟิก HD Intel® สําหรับ Windows® 10, 64-บิต* (N-ซีรีส์)