ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400878-1
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

939479
PCN | MDDS
940120
PCN | MDDS