ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (อินเทอร์เฟสบรรทัดคําสั่ง)

Intel® SSD Firmware Update Tool

Intel® Rapid Storage Technologyผู้ใช้ (Intel® RST) และไดรเวอร์

Intel® Rapid Storage Technologyการติดตั้งไดรเวอร์แบบมีหน่วยIntel® Optane™ (แพลตฟอร์มเจน 8 และ 9)

Intel® Optane™อินเตอร์เฟซผู้ใช้หน่วยความจําและไดรเวอร์เพื่อเร่งความเร็วของระบบ