ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

933911
PCN | MDDS