ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G147045
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

939191
PCN