ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver Windows 7*/8.1* [15.36]

Intel® Graphics Driver Windows® 10 [15.40][เจนใหม่ที่ 4]