ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1ZM

936551
PCN | MDDS

SR1ZN

936552
PCN | MDDS