ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® EMGD for Windows* Embedded Compact 7 (build# 3070) v36.14.4 and Windows* Embedded Compact 2013 (build# 3070) v36.18.4: Install Package

Intel® HD Graphics driver for Windows* 8/8.1 (64-bit)

Intel® HD Graphics driver for Windows* 8/8.1 (32-bit)