ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400878-1
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

933961
PCN