ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1PD

931891
PCN | MDDS
937627
PCN | MDDS
943844
PCN | MDDS