ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

931574
PCN
931576
PCN
931820
PCN
931822
PCN