ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0YZ

923857
PCN | MDDS
931499
PCN | MDDS
931501
PCN | MDDS