ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

S

927499
PCN
927507
PCN
931158
PCN