ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver Intel® ซีรีส์ 8/9/100 และตระกูลชิปเซ็ต Intel® C220/C610