ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® for Intel® Wireless 7260 Family and Intel® Dual-Band Wireless-AC 3160

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Intel® Dual Band Wireless-AC 3160