ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® SSD Firmware Update Tool

อินเทอร์เฟซผู้ใช้และไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (Intel® RST)

ไดร์เวอร์และอินเทอร์เฟซผู้ใช้หน่วยความจําIntel® Optane™สําหรับการเร่งความเร็วของระบบ