ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G147123
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

921632
PCN | MDDS
925878
PCN | MDDS