ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G142912
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

922974
PCN | MDDS