ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473305100

ข้อมูล PCN

927914
PCN
930733
PCN
934322
PCN
942043
PCN