ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLK3B

926892
PCN | MDDS

SLJK3A

926895
PCN | MDDS