ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0WS

923142
PCN | MDDS
923572
PCN | MDDS
923748
PCN | MDDS