ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

920603
PCN | MDDS
920606
PCN | MDDS
920608
PCN | MDDS