ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G069333
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

921709
PCN | MDDS