ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

860575
PCN

SL7AT

857512
PCN

SN/A

857520
PCN

SL7FZ

860579
PCN