ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

914211
PCN | MDDS
914212
PCN | MDDS
914215
PCN | MDDS